സൗഹാർദത്തിലേക്കുള്ള വഴി

25.00 12.50

ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിംകൾ നേരിടുന്ന അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെ ഇസ്‌ലാം എപ്രകാരം കാണുന്നുവെന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥ കർത്താവ്. ഇസ്‌ലാമിനെ വികൃതമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങളായ മുസ്‌ലിംകളുടെ അസഹിഷ്ണുത, സ്ത്രീ പീഡനം എന്നീ ആരോപണങ്ങളെ യുക്തിസഹമായി നേരിടുന്ന ഈ കൃതി സമകാലീന ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന് ദിശാബോധം നല്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൗഹാർദത്തിലേക്കുള്ള വഴി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X