സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം: നഷ്ടപെട്ട താളുകൾ

25.00 15.00

ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിലെ വിസ്മരിക്കപെട്ട താളുകളെ സത്യസന്ധമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ കൃതി. സമകാലിക ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന്‍റെ നാള്‍വഴികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഈ പുസ്തകം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം: നഷ്ടപെട്ട താളുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X