സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം ഇസ്‌ലാമില്‍

35.00 27.00

അനാഥര്‍, അഗതികള്‍, നിര്‍ധനര്‍, വൃദ്ധര്‍, രോഗികള്‍, അടിമകള്‍, തൊഴിലാളികള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ഇസ്‌ലാംനല്‍കുന്ന അവകാശവും ആശ്വാസവും വിശദീകരിക്കുന്ന പഠനാര്‍ഹമായ പുസ്തകം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം ഇസ്‌ലാമില്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X