സമ്പത്ത് ഇടപാടുകൾ വിധിവിലക്കുകൾ

65.00 35.00

സമ്പത്തിന്‍റെ ഉത്പാദനം, ഉപഭോഗം, വിനിമയം, ഇടപാടുകൾ, കരാർ, ക്രയവിക്രയങ്ങളിലെ വിധിവിലക്കുകൾ, നികുതി, തൊഴിൽ, പൊതുധനകാര്യം, കടം, വായ്പ, ധനം, കൃഷി, പാർട്ണർഷിപ്, ബാങ്കിങ്, വ്യാപാരം, വ്യവസായം, ഹലാലും ഹറാമുമായ സമ്പാദ്യങ്ങൾ, ഇസ്‌ലാമിക ഇസ്‌ലാമികേതര സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ആധുനിക സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളും തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷ്മമായും ലളിതമായും വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമ്പത്ത് ഇടപാടുകൾ വിധിവിലക്കുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X