സമാധാനവും യുദ്ധവും ഇസ്‌ലാമിൽ

22.00 11.00

മാനവികതയുടെ വിമോചനത്തിന് അവതീര്‍ണമായ ഇസ്‌ലാം മതവും യുദ്ധവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സാമൂഹികവും മാനവികവുമായ അര്‍ത്ഥമെന്തെന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ പുസ്തകം. എന്താണ് ഇസ്‌ലാമിലെ യുദ്ധം, എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മുസ്‌ലിം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ഈ കൃതിയില്‍ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമാധാനവും യുദ്ധവും ഇസ്‌ലാമിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X