സകാത്ത് ദാനം തത്വവും പ്രയോഗവും

40.00 20.00

അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആധുനിക സമ്പദ്ഘടന. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കു പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊന്നില്ല. സകാത്തിന്‍റെയും ദാന ധർമങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യവും പ്രയോഗികരൂപവും ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന കൃതിയാണിത്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സകാത്ത് ദാനം തത്വവും പ്രയോഗവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X