ശാസ്ത്രവും പരിസ്ഥിതിയും

20.00 10.00

ശാസ്ത്രലോകത്തെ ആശകളും ആശങ്കകളും നിറഞ്ഞ വാര്‍ത്തകളിലെ വസ്തുതകള്‍ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ കൃതി. മനുഷ്യരുടെ നിജ്യജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയിലെ അപകടകരമായ മാറ്റങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പഠനവിധേയമാക്കുന്ന കൗതുകകരമായ ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രവും പരിസ്ഥിതിയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X