വീടും കുടുംബവും

50.00 37.50

ഡോ. എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ്

വീടും കുടുംബവും പ്രദർശന വസ്തുക്കളാക്കി ജീവിതം നരകമാക്കിത്തീർക്കുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ വേണ്ടുവോളമുണ്ട്.

ഈ പ്രദർശനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ മാനസികാരോഗ്യമാണെന്ന കാര്യം ആരെങ്കിലും ഒന്നുണർത്തേണ്ടേ? വീട് നിർമാണം തൊട്ട് കുടുംബ പരിപാലനത്തിന്‍റെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങൾ വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വീടും കുടുംബവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X