വാക്കുകൾ തളിരിട്ട കാലം ഒരു മതപ്രഭാഷകയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ

185.00 124.00

മതപ്രഭാഷണരംഗത്ത് ജ്വലിച്ചുനിന്ന ഗ്രന്ഥകാരി തന്‍റെ അനുഭവങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. വായനക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാവും ഈ കൃതി. സ്ത്രീത്വത്തെ ഇസ്‌ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ പുസ്തകം പര്യാപ്താവും.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വാക്കുകൾ തളിരിട്ട കാലം ഒരു മതപ്രഭാഷകയുടെ ഓർമക്കുറിപ്പുകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X