വഴുതനങ്ങാ രാജകുമാരൻ

30.00 18.00

കളിയും കുസൃതികളുമായി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമായിത്തീര്‍ന്ന മൃഗങ്ങളെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് സന്‍മാര്‍ഗബോധനം നല്‍കാന്‍ ഈ കഥാസമാഹാരം ഉപകരിക്കും.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “വഴുതനങ്ങാ രാജകുമാരൻ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X