ലഘു ചിന്തകൾ

15.00 8.00

സമൂഹം അവഗണിക്കുന്ന കയ്‌പേറിയ ജീവിത യാഥാർഥ്യങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ചെറുകുറിപ്പുകൾ. അനുവാചക മനസ്സുകളിൽ പ്രതികരണമുളവാക്കുന്ന രചനാശൈലി. അരനൂറ്റാണ്ട് കാലം മുസ്‌ലിം ലോകത്ത് നിറഞ്ഞുനിന്ന ചിന്തകന്‍റെ ശ്രദ്ധേയമായ 22 നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ലഘു ചിന്തകൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X