മതം, നവോത്ഥാനം, പ്രതിരോധം

145.00 72.50

സമകാലിക ലോകത്തെയും ഇസ്‌ലാമിക ദര്‍ശനങ്ങളെയും സമഞ്ജസമായി ചേര്‍ത്തുകെട്ടിയ ഒരു ധിഷണാശാലിയുടെ ശക്തമായ ആലോചനകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍. പുതിയലോകത്തിന്‍റെ ഭൗതിക സമസ്യകളോടുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പ്രതികരണങ്ങളോടൊപ്പം ഇസ്‌ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്‍റെ സമകാലിക സാധ്യതകളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും വിലയിരുത്തുകയും പരിഹാരങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “മതം, നവോത്ഥാനം, പ്രതിരോധം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X