പ്രബോധകന്‍റെ പാഥേയം

13.00 7.00

ജനങ്ങളെ ദൈവത്തിലേക്കും നന്മയിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രബോധകൻ വിശിഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിനുടമയായിരിക്കണം. പ്രവാചക ചരിത്രത്തിലെ അനുപമ മാതൃകകൾ നിരത്തി പ്രബോധകന്‍റെ യാത്രാ വിഭവങ്ങളെന്തൊക്കെയെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “പ്രബോധകന്‍റെ പാഥേയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X