നമസ്കാരം അനുഷ്ഠാനവും ചൈതന്യവും

130.00 87.00

ഇസ്‌ലാമിലെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ആന്തരിക ചൈതന്യം, നമസ്കാരം സ്വീകാര്യമാകുന്നതിനുള്ള മുന്നുപാധികൾ, പ്രയോഗ രൂപം, ഓരോ കർമങ്ങളിലെയും പ്രാർത്ഥനകൾ, അവയുടെ അർഥം, സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലളിതമായി വിവരിക്കുന്നു. നമസ്കാരത്തിൽ ഭക്തിയും കർമങ്ങളിൽ കണിശതയും വരുത്താൻ സഹായകമായ കൃതി.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “നമസ്കാരം അനുഷ്ഠാനവും ചൈതന്യവും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X