ഡി എന്‍ എ വിവര ശേഖരത്തിന്‍റെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം

28.00 19.00

ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിലും ജിനോമിക്സിലും നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങള്‍ സ്രഷ്ടാവിന്‍റെ പ്രസക്തി തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും മനുഷ്യ ക്ലോണിംഗ് വിജയിക്കുന്നപക്ഷം ദൈവത്തിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിതമാകുമെന്നും പ്രബുദ്ധരെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നവര്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ വസ്തുതകള്‍ മുന്നില്‍വെച്ച് യാഥാര്‍ഥ്യമെന്തെന്ന ഒരന്വേഷണം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡി എന്‍ എ വിവര ശേഖരത്തിന്‍റെ അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X