ചരിത്രത്തിലെ കനകാക്ഷരങ്ങള്‍

11.00 5.00

ദൃഢവിശ്വാസത്തിന്‍റെ പര്യായ പദങ്ങളായിരുന്ന സ്വഹാബിമാരുടെ ആദര്‍ശബോധം ലോകചരിത്രത്തില്‍ അതുല്യമാണ്. ആ ധീരരുടെ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ ഇന്നും എന്നും പ്രസക്തമാണ്. അവരുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഇന്നും ചരിത്രത്തിലെ കനകാക്ഷരങ്ങളാണ്. അവയില്‍ ചില മുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്തെടുത്തതാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ചരിത്രത്തിലെ കനകാക്ഷരങ്ങള്‍”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X