ഖുർആൻ പഠനം മഹത്വവും മര്യാദകളും

12.00 6.00

വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും പാലിക്കേണ്ട രീതികളുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ. ഖുർആനിക വചനങ്ങളെ മാത്രം ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രതിപാദനം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഖുർആൻ പഠനം മഹത്വവും മര്യാദകളും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X