ഖുർആനും പാലിയന്തോളജിയും

18.00 10.00

ഖുർആൻ പരാമർശിച്ച പുരാജീവശാസ്ത്ര സൂചനകളിലേക്കുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടമാണ് ഈ കൃതി. പ്രപഞ്ചത്തിലും സൃഷ്ടിയിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളെ ഈ കൃതി പഠന വിധേയമാക്കുന്നു. ഖുര്‍ആന്‍ അന്വേഷകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഖുർആനും പാലിയന്തോളജിയും”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X