ഖുർആനിലെ സംഖ്യാ വിസ്മയം

25.00 18.00

പഠിക്കുംതോറും പുത്തനറിവുകൊണ്ട് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. ആ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത സംഖ്യകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഈ കൃതി.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഖുർആനിലെ സംഖ്യാ വിസ്മയം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X