കല സാഹിത്യം വിനോദം: ഇസ്‌ലാമിക സമീപനം

25.00 12.00

കല, സാഹിത്യം, വിനോദം എന്നിവയുടെ ഇസ്‌ലാമിക മാനം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കൃതിയാണിത്. ഇസ്‌ലാം കലകള്‍ക്കെതിരാണെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇസ്‌ലാമിക വീക്ഷണം എന്താണെന്നും ഈ കൃതി വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “കല സാഹിത്യം വിനോദം: ഇസ്‌ലാമിക സമീപനം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X