എച്ച് ടി എം എൽ: ഇന്‍റർനെറ്റിന്‍റെ വരമൊഴി

80.00 40.00

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്‍റർനെറ്റിന്‍റെ സാധ്യതകളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്‍റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിവു പകരാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായിക്കും.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എച്ച് ടി എം എൽ: ഇന്‍റർനെറ്റിന്‍റെ വരമൊഴി”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X