ഇസ്‌ലാം മതനിയമങ്ങള്‍ പ്രായോഗികം നിത്യപ്രസക്തം

30.00 19.00

ദൈവിക മതമായ ഇസ്‌ലാം മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് പ്രായോഗിക ജീവിതനിയമങ്ങളാണ്. ലോകത്തെ മറ്റു മതദര്‍ശനങ്ങളില്‍ നിന്നും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാം അതിന്‍റെ ദൈവികതയാല്‍ വേറിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. ഇസ്‌ലാമിലെ ദൈവിക നിയമങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പ്രായോഗികവും നിത്യപ്രസക്തവുമായി തീരുന്നുവെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ഈ കൃതി.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇസ്‌ലാം മതനിയമങ്ങള്‍ പ്രായോഗികം നിത്യപ്രസക്തം”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X