ഇളവുകൾ ഇസ്‌ലാമികവിധികളിൽ

100.00 75.00

പ്രകൃതിമതമായ ഇസ്‌ലാമിന്‍റെ നിയമനിർദേശങ്ങൾ ലളിതവും പ്രായോഗികവുമാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇസ്‌ലാമിക നിയമങ്ങൾ കർക്കശവും അസാധ്യവുമാണെന്ന ധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇസ്‌ലാം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന ഇളവുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും തെളിവ് സഹിതം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare
Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇളവുകൾ ഇസ്‌ലാമികവിധികളിൽ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X