അകത്ത് ആയിരം ദൃശ്യങ്ങൾ

50.00 25.00

ധര്‍മവിചാരങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരുന്ന 108 വൃത്തബദ്ധമായ കവിതകളുടെ ലളിതമായ ആവിഷ്‌കാരം. കൊക്കില്‍ മന്ത്രങ്ങളുള്ള പക്ഷി, മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഒരുവന്‍, കടലിന് മുകളില്‍ നടക്കുന്നവന്‍ തുടങ്ങിയ കവിതകള്‍ ഈ രചനയെ ഹൃദ്യമാക്കുന്നു.

Add to Wishlist
Add to Wishlist
Compare

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “അകത്ത് ആയിരം ദൃശ്യങ്ങൾ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X